Afdeling Ibis.
Milieudoelstellingen.


Onderafdeling I.
Vaststellen en bereiken van de milieudoelstellingen.


Art. 51.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.1.1.


Onderafdeling Ibis.
Vaststellen en beheer van zwemwaterkwaliteit


Art. 51bis.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.2.1.


Onderafdeling II.
Aanduiding van kunstmatige of sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen.


Art. 52.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.3.1.


Onderafdeling IIbis.
Aanwijzen van mengzones

[...]


Art. 52bis.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.4.1.


Onderafdeling III.
Omstandigheden waarin van het bereiken van de milieudoelstellingen kan worden afgeweken.


Art. 53.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.1.


Art. 54.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.2.


Art. 55.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.3.


Art. 56.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.4.


Art. 57.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.5.


Art. 58.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.6.


Onderafdeling IV.
Kostenterugwinning van waterdiensten.

[...]


Art. 59.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.6.1.