Art. 15.3.5/3.
De vergunningen of toelatingen die verleend zijn voor de inwerkingtreding van artikel†4.1.27 van dit decreet op grond van de wet van 10†maart 1925 op de electriciteitsvoorziening of de wet van 17†januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de vereenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de provinciŽn en
van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen verleende wegenisvergunningen of toelatingen worden gelijkgesteld met een domeintoelating die op grond van artikel†4.1.27 van dit decreet wordt verleend.