Artikel 1. Onderwerp

Bij deze verordening worden minimumeisen vastgesteld voor de opleidingsprogramma's van personeel dat bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwint uit binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2006/40/EG vallende klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen, alsmede de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van opleidingsgetuigschriften die overeenkomstig die eisen zijn afgegeven.