Art. 3.1.1.

Overeenkomstig artikel 21, 2, van het Materialendecreet worden de volgende afvalstoffen aangewezen als afvalstoffen waarvoor een vorm van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid geldt :

1 drukwerkafval;
2 afgedankte voertuigen;
3 afvalbanden;
4 afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
5 afgedankte batterijen en accu’s;
6 afvalolie als vermeld in bijlage 3.4.6;
7 oude en vervallen geneesmiddelen;
8 afgedankte matrassen;
9 [...]
10 [...]
11 zwerfvuil;
12 [...]
13 gebruikte wegwerpluiers.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, wordt bepaald in afdeling 3.4.