Art. 3.1.1.

1.

Overeenkomstig artikel 21, 2, van het Materialendecreet worden de volgende afvalstoffen aangewezen als afvalstoffen waarvoor een vorm van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid geldt :

1 drukwerkafval;
2 afgedankte voertuigen;
3 afvalbanden;
4 afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
5 afgedankte batterijen en accu’s;
6 afvalolie als vermeld in bijlage 3.4.6;
7 oude en vervallen geneesmiddelen;
8 afgedankte matrassen;
9 [...]
10 [...]
11 zwerfvuil;
12 [...]
13 gebruikte wegwerpluiers.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, wordt bepaald in afdeling 3.4.

2.

Er kan een vrijwillige terugname georganiseerd worden voor huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan die vorm van vrijwillige terugname, wordt bepaald in afdeling 3.5.