Onderafdeling 5.3.5.
Voorwaarden voor het gebruik van grondstoffen in kunstmatige afdichtingslagen met waterglas op stortplaatsen van categorie 1 en 2


Art. 5.3.5.1.

Voor grondstoffen, gebruikt in kunstmatige afdichtingslagen met waterglas, moet de dosering van de grondstof gebaseerd zijn op de technische eigenschappen van de grondstof en op de technische vereisten van de kunstmatige afdichtingslaag met waterglas, vermeld in bijlage 2.3.4.A, en in geen geval op de concentraties, vermeld in bijlage 2.3.4.B.

Voor de materialen, vermeld in artikel 2.3.4.1, 2, moet de gevormde afdichtingslaag altijd voldoen aan de eisen inzake samenstelling, maximale beschikbaarheid voor uitloging en uitloogbaarheidswaarden, vermeld in bijlage 2.3.4.C.