BIJLAGE5.2.3.A LIJST VAN HET MEDISCHE AFVAL

Risicohoudend medisch afval

 

1.1. Afval afkomstig van de geneeskundige behandeling van mensen en dieren besmet met een ziekte waarvan de wijze van overdracht niet bekend is, onder meer lassa-, ebola-, marburgkoorts, genetisch gemodificeerde organismen, of waarvan de overdracht via afval mogelijk is, onder meer anthrax.
1.2. Afval van laboratoria dat viraal en/of bacterieel besmet is en dat niet onder verantwoordelijkheid van de houder werd geautoclaveerd.
1.3. Alle bloed en bloedderivaten.
1.4. Alle scherpe voorwerpen.
1.5. Cytostatica en alle afval van cytostatica behandelingen.
1.6. Kunstnieren van patiënten, besmet met één van de ziekten, vermeld in punt 1.1.
1.7. Anatomisch afval, pathologisch afval, orgaandelen of delen van ledematen die bij operatieve en obstetrische ingrepen vrijkomen, met uitzondering van de organische delen, bestemd voor transplantatie of recuperatie.

 

Niet-risicohoudend medisch afval

 

2.1. Verbanden, tissues, disposables, onderleggers, lakens met inbegrip van operatielakens, gebruikte al dan niet wegwerpoperatiekledij, -handschoenen, -schorten, -maskers, -mutsen, onderleggers met inbegrip van die met kleine hoeveelheden bloed en/of lichaamsvochten in geabsorbeerde toestand.
2.2. Lichaamsvochten, met uitzondering van bloed en zijn derivaten.
2.3. Katheters.
2.4. Lege bloedzakken.
2.5. Sondes.
2.6. Spuiten zonder naald.
2.7. Lege infusen en infuusleidingen.
2.8. Gipsafval en afval van kunststofgipsen.