Richtlijn havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval
Richtlijn 2000/59/EG van 27 november 2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

Artikel 1.
[...]

Art. 2.
[...]

Art. 3.
[...]

Art. 4.
[...]

Art. 5.
[...]

Art. 6.
[...]

Art. 7.
[...]

Art. 8.
[...]

Art. 9.
[...]

Art. 10.
[...]

Art. 11.
[...]

Art. 12.
[...]

Art. 13.
[...]

Art. 14.
[...]

Art. 15.
[...]

Art. 16.
[...]

Art. 17.
[...]

Art. 18.
[...]

Art. 19.
[...]

Bijlage I.

[...]

Bijlage II.

[...]