Hoofdstuk II.
Officiële structuren inzake natuurbeleid


Afdeling 1.
De Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud


Art. 3. [...]

Art. 4. [...]

Afdeling 2.
Het Instituut voor Natuurbehoud


Art. 5.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, hierna het Instituut genoemd, heeft als opdracht ten behoeve van de Vlaamse regering :

alle passende, wetenschappelijke studies en onderzoeken te verrichten in verband met het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
de MiNa-Raad bij te staan in zijn opdracht;
ondersteuning te verlenen bij het opstellen van het natuurbeleidsplan;
het natuurrapport op te stellen, zoals bedoeld in artikel 10.