Bijlage II.
Stoffen waarvoor beperkingen gelden als bedoeld in artikel†4, lid†1, en getolereerde maximumconcentraties in homogene materialen in gewichtsprocent

[
Lood (0,1†%)
Kwik (0,1†%)
Cadmium (0,01†%)
Zeswaardig chroom (0,1†%)
Polybroombifenylen (PBB's) (0,1†%)
Polybroomdifenylethers (PBDE's) (0,1†%)
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (0,1†%)
Butylbenzylftalaat (BBP) (0,1†%)
Dibutylftalaat (DBP) (0,1†%)
Di-isobutylftalaat (DIBP) (0,1†%)
De beperking van DEHP, BBP, DBP en DIBP is van toepassing op medische hulpmiddelen, met inbegrip van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, en op meet- en regelapparatuur met inbegrip van industriŽle meet- en regelapparatuur, met ingang van 22†juli 2021.
De beperking van DEHP, BBP, DBP en DIBP is niet van toepassing op kabels of reserveonderdelen voor de reparatie, het hergebruik, het aanpassen van de functionele aspecten of het verbeteren van de capaciteit van EEA die voor 22†juli 2019 op de markt zijn gebracht, en op medische hulpmiddelen, met inbegrip van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, en meet- en regelapparatuur, met inbegrip van industriŽle meet- en regelapparatuur, die voor 22†juli 2021 op de markt zijn gebracht.
De beperking van DEHP, BBP en DBP is niet van toepassing op speelgoed dat al onder de beperking van DEHP, BBP en DBP in vermelding 51 van bijlage†XVII bij Verordening (EG) nr.†1907/2006 valt.
]