Bijlage III.
Van de beperking in artikel†4, lid†1, vrijgestelde toepassingen

Vrijstelling
Werkingssfeer en toepassingsdata
[1
Kwik in (compacte) fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet met ten hoogste (per brander):
1(a)
Voor algemene verlichtingsdoeleinden < 30 W: 2,5 mg
Vervalt op 24 februari 2023
1(b)
Voor algemene verlichtingsdoeleinden ≥ 30 W en < 50 W: 3,5 mg
Vervalt op 24 februari 2023
1(c)
Voor algemene verlichtingsdoeleinden ≥ 50 W en < 150 W: 5 mg
Vervalt op 24 februari 2023
1(d)
Voor algemene verlichtingsdoeleinden ≥ 150 W: 15 mg
Vervalt op 24 februari 2023
1(e)
Voor algemene verlichtingsdoeleinden met ronde of vierkante vorm en een buisdiameter ≤ 17 mm: 5 mg
Vervalt op 24 februari 2023]
[1(f)
Kwik in (compacte) fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet met ten hoogste (per brander):
1(f)-I
Lampen die zijn ontworpen om hoofdzakelijk licht in het uv-spectrum uit te stralen: 5 mg
Vervalt op 24 februari 2027
1(f)-II
Voor speciale doeleinden: 5 mg
Vervalt op 24 februari 2025]
[1(g)
Voor algemene verlichtingsdoeleinden < 30 W met een levensduur van ten minste 20.000 branduren: 3,5 mg
Vervalt op 24 augustus 2023]
[2(a)
Kwik in lineaire fluorescentielampen met dubbele lampvoet voor algemene verlichtingsdoeleinden met ten hoogste (per lamp):
2(a)(1)
Trifosfaat met normale levensduur en een buisdiameter < 9 mm (bijv. T2): 4 mg
Vervalt op 24 februari 2023
2(a)(2)
Trifosfaat met normale levensduur en een buisdiameter ≥ 9 mm en ≤ 17 mm (bijv. T5): 3 mg
Vervalt op 24 februari 2023
2(a)(3)
Trifosfaat met normale levensduur en een buisdiameter > 17 mm en ≤ 28 mm (bijv. T8): 3,5 mg
Vervalt op 24 februari 2023t
2(a)(4)
Trifosfaat met normale levensduur en een buisdiameter > 28 mm (bijv. T12): 3,5 mg
Vervalt op 24 februari 2023
2(a)(5)
Trifosfaat met lange levensduur (≥ 25.000 uur): 5 mg
Vervalt op 24 februari 2023]
2(b)
Kwik in andere fluorescentielampen met ten hoogste (per lamp):
2(b)(1)
Lineaire halofosfaatlampen met een buisdiameter > 28†mm (bijv. T10 en T12): 10†mg
Vervalt op 13†april 2012
2(b)(2)
Niet-lineaire halofosfaatlampen (alle diameters): 15†mg
Vervalt op 13†april 2016
[2(b)(3)
Niet-lineaire drieband fosforlampen met een buisdiameter > 17 mm (bijv. T9): 15 mg
Vervalt op 24 februari 2023; vanaf 25 februari 2023 tot 24 februari 2025 mag 10 mg per lamp worden gebruikt]
[2(b)(4)-I
Lampen voor andere algemene verlichtings- en speciale doeleinden (bijv. inductielampen): 15 mg
Vervalt op 24 februari 2025
2(b)(4)-II
Lampen die licht in het uv-spectrum uitstralen 15 mg
Vervalt op 24 februari 2027
2(b)(4)-III
Noodlampen: 15 mg
Vervalt op 24 februari 2027]
[3
Kwik in fluorescentielampen met koude kathode en externe fluorescentielampen (CCFL en EEFL) voor bijzondere doeleinden in EEA die vůůr 24 februari 2022 met niet meer dan (per lamp):
3(a)
korte lampen (≤ 500 mm): 3,5 mg
Vervalt op 24 februari 2025
3(b)
middelgrote lampen (> 500 mm en ≤ 1500mm): 5 mg
Vervalt op 24 februari 2025t
3(c)
lange lampen (> 1500mm): 13 mg
Vervalt op 24 februari 2025]
[4(a)
Kwik in andere lagedrukgasontladingslampen (per lamp): 15 mg
Vervalt op 24 februari 2023
4(a)-I
Kwik in lagedrukgasontladingslampen zonder fosforlaag, indien de toepassing vereist dat het hoofdbereik van de spectrale output van de lamp zich in het uv-spectrum bevindt: ten hoogste 15 mg kwik per lamp
Vervalt op 24 februari 2027]
[4(b)
Kwik in hogedruknatrium(damp)lampen voor algemene verlichtingsdoeleinden met ten hoogste (per burner) in lampen met verbeterde kleurweergave-index Ra > 80: P ≤ 105 W: per burner mag 16 mg worden gebruikt
Vervalt op 24 februari 2027
4(b)-I
Kwik in hogedruknatrium(damp)lampen voor algemene verlichtingsdoeleinden met ten hoogste (per burner) in lampen met verbeterde kleurweergave-index Ra > 60: P ≤ 155 W: per burner mag 30 mg worden gebruikt
Vervalt op 24 februari 2023
4(b)-II
Kwik in hogedruknatrium(damp)lampen voor algemene verlichtingsdoeleinden met ten hoogste (per burner) in lampen met verbeterde kleurweergave-index Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: per burner mag 40 mg worden gebruikt
Vervalt op 24 februari 2023
4(b)-III
Kwik in hogedruknatrium(damp)lampen voor algemene verlichtingsdoeleinden met ten hoogste (per burner) in lampen met verbeterde kleurweergave-index Ra > 60: P > 405 W: per burner mag 40 mg worden gebruikt
Vervalt op 24 februari 2023]
[4(c)
Kwik in andere hogedruknatrium(damp)lampen voor algemene verlichtingsdoeleinden met ten hoogste (per burner):
4(c)-I
P ≤ 155 W: 20 mg
Vervalt op 24 februari 2027
4(c)-II
155 W < P ≤ 405 W: 25 mg
Vervalt op 24 februari 2027
4(c)-III
P > 405 W: 25 mg
Vervalt op 24 februari 2027]
4(d)
Kwik in hogedrukkwiklampen (gasontladingslampen) (HPMV-lampen)
Vervalt op 13†april 2015
[4(e)
Kwik in metaalhalidelampen (MH-lampen)
Vervalt op van 24 februari 2027]
[4(f)-I
Kwik in andere gasontladingslampen voor speciale doeleinden die niet specifiek in deze bijlage worden vermeld
Vervalt op 24 februari 2025
4(f)-II
Kwik in hogedrukkwikdamplampen die worden gebruikt in projectoren waarbij een output ≥ 2000 ANSI lumen vereist is
Vervalt op 24 februari 2027
4(f)-III
Kwik in hogedruknatriumdamplampen die worden gebruikt voor verlichting in de tuinbouw
Vervalt op 24 februari 2027
4(f)-IV
Kwik in lampen die licht in het uv-spectrum uitstralen
Vervalt op 24 februari 2027]
[
4(g)
Kwik in handgemaakte lichtbuizen voor gebruik in uithangborden, decoratieve of architecturale en gespecialiseerde verlichting en verlichtingskunst, waarbij het kwikgehalte als volgt wordt beperkt:
†a)† 20†mg per paar elektroden + 0,3†mg per cm buis zonder 80†mg te overschrijden voor toepassingen buiten en voor toepassingen binnen met blootstelling aan temperaturen beneden 20†įC;
†b)† 15†mg per paar elektroden + 0,24†mg per cm buis zonder 80†mg te overschrijden voor alle andere toepassingen binnen.
Vervalt op 31†december 2018.
]
5(a)
Lood in glas van beeldbuizen
5(b)
Lood in glas van fluorescentiebuizen met ten hoogste 0,2 gewichtsprocent
6(a)
[Lood als legeringselement ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal en in gegalvaniseerd staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
Vervalt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11
6(a)-I
Lood als legeringselement ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood en in discontinu thermisch verzinkte stalen onderdelen met ten hoogste 0,2 gewichtsprocent lood
Vervalt op 21†juli 2021 voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10]
6(b)
[Lood als legeringselement in aluminium met ten hoogste 0,4 gewichtsprocent lood
Vervalt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11
6(b)-I
Lood als legeringselement in aluminium met ten hoogste 0,4 gewichtsprocent lood, mits het afkomstig is van de recycling van loodhoudend aluminiumschroot
Vervalt op 21†juli 2021 voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10
6(b)-II
Lood als legeringselement ter verbetering van de verspanningseigenschappen van aluminium met ten hoogste 0,4 gewichtsprocent lood
Vervalt op 18†mei 2021 voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10]
6(c)
[Koperlegeringen met ten hoogste 4 gewichtsprocent lood
Vervalt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11]
7(a)
[Lood in soldeer met een hoog smeltpunt (d.w.z. loodlegeringen met ten minste 85 gewichtsprocent lood)
Geldt voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10 (met uitzondering van aanvragen die vallen onder punt 24 van deze bijlage); vervalt op 21†juli 2021
Voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur; verstrijkt op 21†juli 2021
Voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8; verstrijkt op 21†juli 2023
Voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11; verstrijkt op 21†juli 2024]
7(b)
Lood in soldeer voor servers, opslag- en array- opslagsystemen en netwerkinfrastructuurapparatuur voor schakeling, signaalverwerking, transmissie en netwerkbeheer voor telecommunicatie
7(c)-I
[Loodhoudende elektrische en elektronische onderdelen in glas of andere dan diŽlektrische keramiek in condensatoren, bijv. piŽzo-elektronische apparatuur, of in een glazen of keramische matrixverbinding
Geldt voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10 (met uitzondering van aanvragen die vallen onder punt 34); vervalt op 21†juli 2021
Voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur; verstrijkt op 21†juli 2021
Voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8; verstrijkt op 21†juli 2023
Voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11; verstrijkt op 21†juli 2024]
7(c)-II
[Lood in diŽlektrische keramiek in condensatoren voor een nominaal voltage van ten minste 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom
Niet van toepassing op toepassingen die vallen onder de punten 7(c)-I en 7(c)-IV van deze bijlage.
Vervalt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10;
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.]
7(c)-III
Lood in diŽlektrische keramiek in condensatoren voor een nominaal voltage van minder dan 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom
Vervalt op 1†januari 2013 en mag na die datum worden gebruikt in reserveonderdelen voor EEA die vůůr 1†januari 2013 in de handel is gebracht
[7(c)-IV
[Lood in op PZT gebaseerde diŽlektrische keramische materialen voor condensatoren die onderdeel zijn van geÔntegreerde schakelingen of discrete halfgeleiders
Vervalt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10;
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.]
]
8(a)
Cadmium en cadmiumverbindingen in eenmalige thermische zekeringen van het pellet-type
Vervalt op 1†januari 2012 en mag na die datum worden gebruikt in reserveonderdelen voor EEA die vůůr 1†januari 2012 in de handel is gebracht
8(b)
[Cadmium en cadmiumverbindingen in elektrische contacten
Geldt voor de categorieŽn 8, 9 en 11, en verstrijkt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.
]
[
8(b)-I
Cadmium en cadmiumverbindingen in elektrische contacten die worden gebruikt in:
†–† zekeringen;
†–† regelaars voor warmtesensoren;
†–† thermische beveiliging van motoren (met uitzondering van hermetische thermische beveiliging van motoren);
†–† AC-schakelaars met nominaal:
†–† 6 A en meer bij 250 V AC en meer; of
†–† 12 A en meer bij 125 V AC en meer;
†–† DC-schakelaars met nominaal 20 A en meer bij 18 V DC en meer; en
†–† schakelaars voor gebruik bij stroomaanvoerfrequenties ≥ 200 Hz.
Geldt voor de categorieŽn 1 tot 7 en 10 en vervalt op 21 juli 2021.]
[9
Zeswaardig chroom als corrosiewering in het koolstofstalen koelsysteem van absorptiekoelkasten tot 0,75 gewichtsprocent in de koeloplossing
Geldt voor de categorieŽn 8, 9 en 11 en vervalt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9, en voor categorie 11.
]
[9(a)-I
Tot 0,75 gewichtsprocent zeswaardig chroom, gebruikt als corrosiewering in de koeloplossing voor koolstofstalen koelsystemen van absorptiekoelkasten (met inbegrip van minibars) die zijn ontworpen om volledig of gedeeltelijk met elektrische verwarmingseenheden te werken, met een gemiddeld gebruikt elektrisch ingangsvermogen < 75†W bij constante bedrijfsomstandigheden
Geldt voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10 en vervalt op 5†maart 2021.]
[9(a)-II
Tot 0,75 gewichtsprocent zeswaardig chroom, gebruikt als corrosiewering in de koeloplossing voor koolstofstalen koelsystemen van absorptiekoelsystemen:
†–† die zijn ontworpen om volledig of gedeeltelijk met een elektrische verwarmingseenheid te werken, met een gemiddeld gebruikt elektrisch ingangsvermogen van ≥ 75†W bij constante bedrijfsomstandigheden;
†–† die zijn ontworpen om volledig met niet-elektrische verwarmingseenheden te werken.
Geldt voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10, en vervalt op 21†juli 2021.]
[9(b)
Lood in lagerschalen en -bussen voor koelmiddelhoudende compressors voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling
Geldt voor de categorieŽn 8, 9 en 11; vervalt op:
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11;
†–† 21†juli 2021 voor andere subcategorieŽn van de categorieŽn 8 en 9.
9(b)-(I)
Lood in lagerschalen en -bussen voor koelmiddelhoudende hermetische scrollcompressors met een aangegeven elektrisch ingangsvermogen van 9†kW of minder voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling
Geldt voor categorie 1; vervalt op 21†juli 2019.]
11(a)
Lood gebruikt in C-press compliante penconnectorsystemen
Mag worden gebruikt in reserveonderdelen voor EEA die vůůr 24†september 2010 in de handel is gebracht
11(b)
Lood gebruikt in andere dan C-press compliante penconnectorsystemen
Vervalt op 1†januari 2013 en mag na die datum worden gebruikt in reserveonderdelen voor EEA die vůůr 1†januari 2013 in de handel is gebracht
12
Lood als coating voor C-ringen van thermische geleidingsmodules
Mag worden gebruikt in reserveonderdelen voor EEA die vůůr 24†september 2010 in de handel is gebracht
[13(a)
Lood in wit glas dat voor optische toepassingen wordt gebruikt
Geldt voor alle categorieŽn; vervalt op:
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11;
†–† 21†juli 2021 voor alle andere categorieŽn en subcategorieŽn.]
[13(b)
Cadmium en lood in filterglas en glas dat voor reflectienormen wordt gebruikt
Geldt voor de categorieŽn 8, 9 en 11; vervalt op:
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11;
†–† 21†juli 2021 voor andere subcategorieŽn van de categorieŽn 8 en 9
13(b)-(I)
Lood in met ionen gekleurd optisch filterglas
Geldt voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10; vervalt op 21†juli 2021 voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10]
13(b)-(II)
Cadmium in door precipitatie van colloÔden gekleurd optisch filterglas; met uitzondering van de onder vrijstelling 39 van deze bijlage vallende toepassingen
13(b)-(III)
Cadmium en lood in glas dat voor reflectienormen wordt gebruikt
14
Lood in soldeer bestaande uit meer dan twee elementen met een loodgehalte van meer dan 80 gewichtsprocent en minder dan 85 gewichtsprocent voor de verbinding tussen de pennen en de behuizing van microprocessors
Vervallen op 1†januari 2011 en mag na die datum worden gebruikt in reserveonderdelen voor EEA die vůůr 1†januari 2011 in de handel is gebracht
15
[Lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in „flip chip”-behuizingen voor geÔntegreerde schakelingen
Geldt voor de categorieŽn 8, 9 en 11, en verstrijkt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.
]
[15(a)
Lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in “flip chip”-behuizingen voor geÔntegreerde schakelingen waarbij ten minste wordt voldaan aan een van de volgende criteria:
†–† halfgeleidertechnologieknoop van 90†nm of groter;
†–† een enkele die van 300†mm2 of groter, in om het even welke halfgeleidertechnologieknoop;
†–† pakketten gestapelde die's van 300†mm2 of groter, of “silicon interposers” van 300†mm2 of groter.
Geldt voor de categorieŽn 1, 7 en 10, en verstrijkt op 21 juli 2021.]
16
Lood in gloeibuizen voorzien van met silicaten gecoate buizen
Vervalt op 1†september 2013
17
Loodhalide als stralingsmedium in HID-lampen (High Intensity Discharge) gebruikt voor professionele reprografietoepassingen
18(a)
Lood als activator in het fluorescentiepoeder (1 gewichtsprocent of minder) van gasontladingslampen bij gebruik als speciale lampen voor diazo-drukreprografie, lithografie, insectenvallen, fotochemische en hardingsprocessen met fosforen als SMS ((Sr,Ba)2 MgSi2O7:Pb)
Vervallen op 1†januari 2011
18(b)
[Lood als activator in het fluorescentiepoeder (1 gewichtsprocent of minder) van gasontladingslampen bij gebruik als bruiningslampen met fosforen als BSP (BaSi2O5:Pb)
Vervalt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10;
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11
]
[18(b)-I
Lood als activator in het fluorescentiepoeder (1 gewichtsprocent of minder) van gasontladingslampen met fosforen als BSP (BaSi2O5:Pb bij gebruik in medische apparatuur voor lichttherapie
Geldt voor de categorieŽn 5 en 8, met uitzondering van toepassingen die vallen onder punt 34 van bijlage†IV, en vervalt op 21†juli 2021]
19
Lood met PbBiSn-Hg en PbInSn-Hg in bepaalde samenstellingen als hoofdamalgaam en met PbSn-Hg als hulpamalgaam in zeer compacte spaarlampen
Vervalt op 1†juni 2011
20
Loodoxide in glas dat gebruikt wordt voor het koppelen van het boven- en ondersubstraat van platte fluorescentielampen voor vloeibaar-kristalschermen (LCD's)
Vervalt op 1†juni 2011
21
[Lood en cadmium in drukinkt voor het aanbrengen van email op glas zoals boorsilicaatglas en natriumkalkglas
Geldt voor de categorieŽn 8, 9 en 11, en verstrijkt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.
]
[21(a)
Cadmium gebruikt bij kleurdruk op glas voor filterfuncties, als onderdeel van belichtingstoepassingen die zijn gemonteerd in beeldschermen en bedieningspanelen van elektrische en elektronische apparatuur.
Geldt voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10 die vallen onder rubriek 21(b) of rubriek 39 en verstrijkt op 21†juli 2021.]
[21(b)
Cadmium in drukinkt voor het aanbrengen van email op glas zoals boorsilicaatglas en natriumkalkglas
Geldt voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10 met uitzondering van toepassingen die vallen onder rubriek 21(a) of rubriek 39 en verstrijkt op 21†juli 2021.]
[21(c)
Lood in drukinkt voor het aanbrengen van email op ander glas dan boorsilicaatglas
Geldt voor de categorieŽn 1, 7 en 10, en verstrijkt op 21†juli 2021.]
23
Lood in de finish van componenten met een kleine steek met uitzondering van connectoren met een steek van 0,65†mm of minder
Mag worden gebruikt in reserveonderdelen voor EEA die vůůr 24†september 2010 in de handel is gebracht
24
[Lood in soldeer voor het solderen aan discoÔdale en “planar array” keramische meerlagencondensators met een machinaal aangebracht doorlopend gat
Vervalt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10;
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in- vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.]
25
Loodoxide in oppervlaktegeleidingelektronenemitter-schermen (SED-schermen), gebruikt in structurele onderdelen, met name in de fritaansmelting en de fritring
26
Loodoxide in de glazen ballon van Black Light Blue-lampen (BLB-lampen)
Vervalt op 1†juni 2011
27
Loodlegeringen als soldeer voor transductoren die worden gebruikt in luidsprekers met een hoog vermogen (bedoeld om enkele uren achtereen te functioneren bij een geluidsniveau van 125 dB SPL en meer)
Vervallen op 24†september 2010
29
[Lood gebonden in kristalglas zoals omschreven in bijlage†I (categorieŽn 1, 2, 3 en 4) van Richtlijn†69/493/EEG van de Raad
Vervalt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10;
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.
]
30
Cadmiumlegeringen als elektrische/mechanische soldeerverbindingen met elektrische geleiders die zich direct op de stemspoel bevinden van transductoren die gebruikt worden in krachtige luidsprekers met een geluidsvermogensniveau van 100†dB (A) of meer
31
Lood in soldeermateriaal in kwikvrije platte fluorescerende lampen (die bijv. worden gebruikt in LCD-schermen, designverlichting of industriŽle verlichting)
32
[Loodoxide in fritaansmeltingen van vensters voor argon- en kryptonlaserbuizen
Vervalt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10;
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.
]
33
Lood in soldeer voor het solderen van dunne koperdraad met een diameter van ten hoogste 100†μm in transformatoren
34
[Lood in cermet-gebaseerde trimmer-potentiometeronderdelen
Geldt voor alle categorieŽn; vervalt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10;
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11]
36
Kwik, gebruikt als remmer van kathodeverstuiving in gelijkstroom-plasmaschermen met een gehalte van ten hoogste 30†mg per scherm
Vervallen op 1†juli 2010
37
[Lood in de metalliseerlaag van hoogspanningsdioden met een behuizing op basis van zinkboraatglas
Vervalt op:
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 1 tot en met 7 en 10;
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.
]
38
Cadmium en cadmiumoxide in dikfilmpasta, gebruikt op aluminium-gebonden berylliumoxide
[39 a)
Cadmiumselenide in halfgeleider-nanokristal-kwantumpunten op basis van cadmium om de lichtgolflengte om te zetten (“downshifting”) voor gebruik in beeldweergavetoepassingen (< 0,2†Ķg Cd per mm2 beeldschermoppervlak)
Verstrijkt voor alle categorieŽn op 31 oktober 2019]
[40
Cadmium in lichtgevoelige weerstanden voor analoge optische koppelaars, toegepast in professionele audioapparatuur
Vervalt op 31 december 2013]
[41
Lood in soldeer en afwerkingen van de uiteinden van elektrische en elektronische componenten en afwerkingen van printplaten voor gebruik in ontstekingsmodules en andere elektrische en elektronische regelsystemen voor motoren, die om technische redenen rechtstreeks op of in het carter of de cilinder van handgereedschap met verbrandingsmotoren (klassen SH: 1, SH: 2, SH: 3 van Richtlijn†97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad) moeten worden gemonteerd
Geldt voor alle categorieŽn en vervalt op:
†–† 31†maart 2022 voor de categorieŽn 1 tot en met 7, 10 en 11;
†–† 21†juli 2021 voor de categorieŽn 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriŽle meet- en regelapparatuur;
†–† 21†juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;
†–† 21†juli 2024 voor industriŽle meet- en regelapparatuur van categorie 9.
]
[42
Lood in lagers en bussen van verbrandingsmotoren op diesel of op gasvormige brandstof in niet voor de weg bestemde apparatuur voor professioneel gebruik:
†–† met een totale cilinderinhoud van ≥ 15 liter;
of
†–† met een totale cilinderinhoud van < 15 liter, indien de motor is ontworpen voor gebruik in toepassingen waar de tijd tussen startsignaal en vollast minder dan 10 seconden moet bedragen; of indien het regulier onderhoud doorgaans wordt uitgevoerd onder zware en vuile buitenomstandigheden, zoals bij toepassingen voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de landbouw
Geldt voor categorie 11, met uitzondering van toepassingen die onder vermelding 6(c) van deze bijlage vallen.
Vervalt op 21†juli 2024]
[43
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat in rubber onderdelen bestemd voor gebruik in motorsystemen en ontworpen voor gebruik in apparatuur die niet uitsluitend is bestemd voor gebruik door consumenten, op voorwaarde dat geen weekgemaakt materiaal in contact met de menselijke slijmvliezen of in langdurig contact met de menselijke huid komt en de concentratie van bis(2-ethylhexyl)ftalaat niet hoger is dan:
†a)† 30 gewichtsprocent van het rubber voor i) de coating van pakkingen, ii) pakkingen van massief rubber of iii) rubber onderdelen in assemblages van ten minste drie onderdelen die werken op elektrische, mechanische of hydraulische energie en zijn verbonden met de motor;
†i)† de coating van pakkingen,
†ii)† pakkingen van massief rubber of
†iii)† rubber onderdelen in assemblages van ten minste drie onderdelen die werken op elektrische, mechanische of hydraulische energie en zijn verbonden met de motor;
†b)† 10 gewichtsprocent van het rubber voor niet in punt†a) genoemde onderdelen waarin rubber is verwerkt. Voor de toepassingen van deze vermelding wordt onder “langdurig contact met de menselijke huid” verstaan voortdurend contact gedurende meer dan 10†minuten of intermitterend contact gedurende een periode van 30†minuten per dag.
Geldt voor categorie 11 en vervalt op 21†juli 2024.]
[44
Lood in soldeer van sensoren, actuatoren en motormanagementsystemen van verbrandingsmotoren binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU)†2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad die zijn geÔnstalleerd in apparatuur die tijdens het gebruik stationair is en voor professioneel gebruik ontworpen is, maar ook door niet-professionele gebruikers wordt gebruikt.
Geldt voor categorie 11 en vervalt op 21†juli 2024.]
[
45
Looddiazide, loodstyfnaat, looddipicramaat, loodoranje (loodtetraoxide), looddioxide in elektrische en elektronische ontstekers van explosieven voor civiel (professioneel) gebruik en bariumchromaat in pyrotechnische ladingen met een lange vertragingstijd van elektrische ontstekers van explosieven voor civiel (professioneel) gebruik.
Geldt voor categorie 11 en vervalt op 20_april 2026.
]