Art. 24.

1

Een afbakeningsplan van GEN of GENO kan te allen tijde, binnen de bestemmingsgrenzen van artikel 20, worden herzien. De bepalingen betreffende het opmaken van een plan zijn eveneens van toepassing op de herziening ervan.

2

Het in herziening gestelde plan blijft gelden tot het herziene plan definitief in werking treedt.