Art. 31.

1

Een afbakeningsplan van een deel van IVON kan te allen tijde binnen de bestemmingsgrenzen van artikel 27 worden herzien. De bepalingen betreffende het opmaken van een plan zijn eveneens van toepassing op de herziening ervan.

2

Het in herziening gestelde plan blijft gelden tot het herziene plan definitief in werking treedt.