Richtlijn Raad indeling, verpakking en kenmerken van gevaarlijke stoffen
Richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

Artikel 1.
[...]

Art. 2.
[...]

Art. 3.
[...]

Art. 4.
[...]

Art. 5.
[...]

Art. 6.
[...]

Art. 7.
[...]

Art. 8.
[...]

Art. 8bis.
[...]

Art. 8ter.
[...]

Art. 8quater.
[...]

Art. 8quinquies.
[...]

Art. 8sexies.
[...]

Art. 9.
[...]

Art. 10.
[...]

Art. 11.
[...]

Art. 12.
[...]

Art. 13.
[...]

Art. 14.
[...]

Art. 15.
[...]

Art. 16.
[...]

Art. 17.
[...]

Art. 18.
[...]

Art. 19.
[...]

Art. 20.
[...]

Art. 21.
[...]

Art. 22.
[...]

Art. 23.
[...]

Art. 24.
[...]

Art. 25.
[...]

Art. 26.
[...]

Art. 27.
[...]

Art. 28.
[...]

Art. 29.
[...]

Art. 30.
[...]

Art. 31.
[...]

Art. 32.
[...]

Art. 33.
[...]

Art. 34.
[...]

Art. 35.
[...]

Bijlagen 1 tot 9.

[...]