Bijlage III.
CATEGORIEňN EEA WAAROP DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING IS

1.
Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur
2.
Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm2
3.
Lampen
4.
Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm), waaronder, maar niet beperkt tot:
huishoudelijke apparaten; IT- en telecommunicatieapparatuur; consumentenapparatuur; lichtarmaturen; apparatuur voor het weergeven van geluid of beelden, muziekapparatuur; elektrisch en elektronisch gereedschap; speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur; medische hulpmiddelen; meet- en controle-instrumenten; automaten; apparatuur voor het opwekken van elektrische stromen. Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieŽn 1 tot en met 3 vallen.
5.
Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm), waaronder, maar niet beperkt tot:
huishoudelijke apparaten; consumentenapparatuur; lichtarmaturen; apparatuur voor het weergeven van geluid of beelden, muziekapparatuur; elektrisch en elektronisch gereedschap; speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur; medische hulpmiddelen; meet- en controle-instrumenten; automaten; apparatuur voor het opwekken van elektrische stromen. Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieŽn 1 tot en met 3 en 6 vallen.
6.
Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm)