Art. 4.
Dit decreet is van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, met inbegrip van de activiteiten met betrekking tot laden en lossen, de overbrenging van of naar een ander vervoermiddel en het noodzakelijke oponthoud tijdens het vervoer.
Dit decreet is niet van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen:
1
door voertuigen, wagens, of vaartuigen die eigendom zijn van of onder de verantwoordelijkheid vallen van de strijdkrachten;
2
door zeeschepen over de maritieme waterwegen die deel uitmaken van de binnenwateren;
3
door veerboten die uitsluitend een binnenwater of haven oversteken;
4
dat volledig binnen de begrenzing van een afgesloten gebied plaatsvindt.