Art. 9.1.2.
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaraan de energiehuizen moeten voldoen om in het kader van de taken, vermeld in artikel9.1.1, door het Vlaamse Gewest te worden aanvaard.
Onverminderd het eerste lid voldoet elk energiehuis om als kredietbemiddelaar of kredietgever als vermeld in artikel9.1.1, 1, op te treden minstens aan de volgende voorwaarden:
1
het beschikt over rechtspersoonlijkheid;
2
het beschikt over de nodige expertise en kritische capaciteit op technisch, juridisch, financieel en boekhoudkundig vlak;
3
het kan werken volgens het derde-investeerderprincipe en fungeren als lokale ESCO in het kader van de financiering van tussenkomsten voor de door de Vlaamse Regering vastgestelde doelgroep;
4
het kan de sociale begeleiding van de door de Vlaamse Regering vastgestelde doelgroep garanderen.