Art. 2.
De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.