Artikel 1.
Het technisch reglement distributie elektriciteit voor het Vlaamse Gewest, zoals herzien bij de beslissing van de VREG van 15 mei 2012, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.