Art. 74.

In het milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 wordt een bepaling aan artikel 20, na het tweede lid toegevoegd :


Voor erkende natuurreservaten en gelegen buiten het VEN en erkend op basis van artikel 36, 2 en 3, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu gelden geen afstandsregels.