Afdeling II.
Uitzonderingen op de openbaarheid

[...]


Onderafdeling I.
Gemeenschappelijke bepalingen

[...]


Art. 10. [...]

Art. 11. [...]

Art. 12. [...]

Onderafdeling II.
Informatie die niet met het milieu te maken heeft

[...]


Art. 13. [...]

Art. 14. [...]

Onderafdeling III.
Milieu-informatie

[...]


Art. 15. [...]