Art. 11.

De instanties, genoemd in artikel 4, 1, mogen een aanvraag afwijzen :

1 als de aanvraag kennelijk onredelijk blijft of op een te algemene wijze geformuleerd blijft, na een verzoek van de instantie tot herformulering van de eerste aanvraag, als bedoeld in artikel 18;
2 als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.