Art. 34.

Elke briefwisseling die uitgaat van een bestuursinstantie als genoemd in artikel 4, 1, bevat de naam, de hoedanigheid, het adres en het telefoonnummer van degene die meer inlichtingen kan verstrekken over het dossier.