Art. 26.

De Vlaamse Regering bepaalt de criteria van de natuurlijke samenstelling waaraan een oppervlaktedelfstof die uit een ontginningsgebied afkomstig is, moet voldoen om een primaire oppervlaktedelfstof te zijn.

 

Als het departement vaststelt dat het om een primaire oppervlaktedelfstof gaat, levert het een certificaat van herkomst af.