Hoofdstuk VI.
Alternatieve materialen


Art. 28. De Vlaamse regering kan binnen de beschikbare begrotingsmiddelen, ter stimulering van het gebruik van alternatieve materialen subsidies verlenen.