Hoofdstuk V.
Beheers- en beleidsinstrumenten

[...]


Afdeling I.
Openbare dienstverplichtingen


Art. 8.

[...]

Zie art. 2.5.1.1.


Afdeling 2.
WaterRegulator


Onderafdeling I.
Oprichting


Art. 9.

[...]

Zie art. 2.5.2.1.1.


Onderafdeling II.
Bestuur en werking


Art. 11.

[...]

Zie art. 2.5.2.2.1.


Onderafdeling III.
Doel en opdrachten


Art. 12.

[...]

Zie art. 2.5.2.3.1.


Art. 12bis.

[...]

Zie art. 2.5.2.3.2.


Art. 13.

[...]

Zie art. 2.5.2.3.3.


Onderafdeling IV.
FinanciŽle middelen


Art. 14.

[...]

Zie art. 2.5.2.4.1.


Onderafdeling V.
Toezicht


Art. 15.

Afdeling III.
Waterverkoopreglement


Art. 16.

[...]

Zie art. 2.5.3.1.


Afdeling IV.
Berekening van de bijdrage en vergoeding voor kleinverbruikers


Onderafdeling 1.
Aanrekenen van een bijdrage voor het water dat geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk


Art. 16bis.

[...]

Zie art. 4.3.1.1.1 en 4.3.1.1.2.


Art. 16ter.

[...]

Zie art. 4.3.1.1.3 en 4.3.1.1.4.


Art. 16quater.

[...]

Zie art. 4.3.1.1.5.


Onderafdeling 2.
Aanrekenen van een vergoeding voor water dat niet geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk


Art. 16quater/1.

[...]

Zie art. 4.3.1.2.1.


Afdeling 4/1.
Berekening van de bijdrage en vergoeding voor grootverbruikers


Art. 16quater/2.

[...]

Zie art. 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.3.2.3 en 4.3.2.4.


Art. 16quater/3.

[...]

Zie art. 4.3.2.5.


Afdeling 4/2.
Aanrekening van de kosten voor de productie en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie ? drinkwatercomponent


Art. 16quater/4.

[...]

Zie art. 4.4.1.


Afdeling V.
Aanrekenen van een vergoeding voor het water dat niet geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk.


Art. 16quinquies. [...]

Afdeling VI.
Het sociale tarief en vrijstellingen om ecologische of economische redenen


Art. 16sexies.

[...]

Zie art. 4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.3.3.3 en 4.3.3.4.


Art. 16septies.

[...]

Zie art. 4.3.3.5.