Afdeling IV.
Berekening van de bijdrage en vergoeding voor kleinverbruikers


Onderafdeling 1.
Aanrekenen van een bijdrage voor het water dat geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk


Art. 16bis.

[...]

 

Zie art. 4.3.1.1.1 en 4.3.1.1.2.


Art. 16ter.

[...]

 

Zie art. 4.3.1.1.3 en 4.3.1.1.4.


Art. 16quater.

[...]

 

Zie art. 4.3.1.1.5.


Onderafdeling 2.
Aanrekenen van een vergoeding voor water dat niet geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk


Art. 16quater/1.

[...]

 

Zie art. 4.3.1.2.1.