Hoofdstuk VIII.
Administratieve geldboetes


Art. 22.

[...]

 

Zie art. 5.3.1.


Art. 22bis.

[...]

 

Zie art. 5.3.2.


Art. 22ter.

[...]

 

Zie art. 5.3.3.