Art. I.1.1.2.
De VREG publiceert het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en is verantwoordelijk voor de controle op de toepassing ervan.