Art. I.1.2.3.

1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder zendt jaarlijks vr 1april een verslag aan de VREG, waarin hij de kwaliteit van zijn dienstverlening in het voorgaande kalenderjaar beschrijft.

2

Dat verslag wordt opgesteld volgens het rapporteringsmodel, gepubliceerd door de VREG.