Art. I.2.4.1.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt de volgende informatie ter beschikking van het publiek:
1
de modelcontracten en reglementen voor aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsdistributienet, vermeld in dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit;
2
de procedures die van toepassing zijn en waarnaar in dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit wordt verwezen;
3
de formulieren die vereist zijn voor de gegevensuitwisseling overeenkomstig dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit;
4
de elektriciteitsdistributienettarieven en tarief periodes. Die informatie wordt minstens op eenvoudige aanvraag ter beschikking gesteld. Die documenten en formulieren moeten geraadpleegd kunnen worden op de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.