Art. I.3.1.1.
De elektriciteitsdistributienetbeheerders plegen overleg met als doel de co÷rdinatie te verzorgen bij het opstellen van modelcontracten, reglementen, technische voorschriften, procedures en formulieren in het kader van dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.