Art. I.6.2.1.

1

De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit voorziet in een systeem van informatie-uitwisseling met andere partijen dat transparant en toegankelijk is. Wat betreft de informatiestromen en de termijnen voor de communicatie met de toegangshouders, de evenwichtsverantwoordelijken en de beheerders van de gekoppelde netten, respecteert de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit de afspraken zoals verwoord in de UMIG-handleiding, waarbij hij voor zijn gebied de rol van elektriciteitsdistributienetbeheerder overneemt.

2

In afwijking van 1 kan de beheerder van het transmissienet aan de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit een ander marktconform protocol voor hun onderlinge communicatie opleggen.