Afdeling I.6.3.
Confidentialiteit


Art. I.6.3.1.
Met inachtname van de wettelijke en reglementaire bepalingen moet de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit technische en organisatorische maatregelen uitwerken met betrekking tot de met andere partijen uit te wisselen gegevens om de confidentialiteit te waarborgen.