Art. II.1.1.1.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt een investeringsplan op, op basis van de gegevens in deze Planningscode (Deel II). Het investeringsplan dekt een periode van drie jaar. Het plan wordt om het jaar aangepast voor de volgende drie jaar en vóór 1 juli aan de VREG meegedeeld.

§ 2

Het investeringsplan wordt opgesteld volgens het rapporteringsmodel gepubliceerd door de VREG. Het wordt in twee exemplaren ingediend.