Art. II.1.1.2.
Het investeringsplan omvat een gedetailleerde raming van de nodige behoeften aan distributiecapaciteit, met aanduiding van de onderliggende hypothesen, en vermeldt het investeringsprogramma (programma van aanleg van nieuwe elektriciteitsdistributienetten en elektriciteitsdistributienetversterkingen, programma van het ondergronds brengen van verbindingen enzovoort) dat de elektriciteitsdistributienetbeheerder vooropstelt om die behoeften te kunnen dekken.