Art. II.1.1.4.
De VREG analyseert de investeringsplannen en beoordeelt of de elektriciteitsdistributienetbeheerder het nodige doet om te voldoen aan de taak, opgenomen in artikelá4.1.6. 2░, van het Energiedecreet, namelijk het aanhouden van voldoende capaciteit voor de distributie van elektriciteit op zijn elektriciteitsdistributienet. De VREG bezorgt zijn conclusies aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de CREG.