Afdeling II.2.1.
Algemeen


Art. II.2.1.1.
De planningsgegevens omvatten de gegevens, opgenomen in bijlage II: “Gegevenslijst” van dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, aangeduid met de afkorting “P” of met “Alle” in de kolom “Doel”.

Art. II.2.1.2.
De elektriciteitsdistributienetgebruiker of, indien van toepassing, de toegangshouder, is ertoe gehouden de planningsgegevens overeenkomstig deze Planningscode (Deel II) aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder te bezorgen volgens zijn best mogelijke inschatting en volgens de procedure die de elektriciteitsdistributienetbeheerders gemeenschappelijk bepalen.