Art. II.2.2.2.
Op schriftelijk verzoek van de elektriciteitsdistributienetbeheerder brengt de elektriciteitsdistributienetgebruiker waarvan de installaties productie-eenheden omvatten of zullen omvatten met een totaal netto ontwikkelbaar vermogen per injectiepunt van minstens 400 kVA, elk jaar vóór 1 april van het lopende jaar, de elektriciteitsdistributienetbeheerder op de hoogte van de volgende planningsgegevens die betrekking hebben op de periode in het investeringsplan, vermeld in Afdeling II.1.1:
1
het maximaal netto ontwikkelbaar vermogen, de beschrijving van het verwachte productieprofiel, de technische gegevens, de operationele grenzen en het regelgedrag van de diverse in dienst genomen productie-eenheden;
2
het maximaal netto ontwikkelbaar vermogen, de beschrijving van het verwachte productieprofiel, de technische gegevens, de operationele grenzen en het regelgedrag van de diverse in dienst te nemen productie-eenheden;
3
de productie-eenheden die uit dienst zullen worden genomen en de geplande datum van de buitendienststelling.