Art. II.2.2.3.
Voor de elektriciteitsdistributienetgebruikers op toegangspunten die niet vermeld zijn in Artikel II.2.2.1 of Artikel II.2.2.2, brengt de toegangshouder voor het geheel van dergelijke toegangspunten waarop hij toegang tot het elektriciteitsdistributienet heeft, elk jaar vóór 1 april van het lopende jaar de elektriciteitsdistributienetbeheerder op diens schriftelijk verzoek op de hoogte van de volgende planningsgegevens die betrekking hebben op de periode in het investeringsplan, vermeld in Afdeling II.1.1:
1
de vooruitzichten over het maximaal af te nemen of te injecteren vermogen (kW, kVAr) op jaarbasis, met aanduiding van de verwachte trendbreuken;
2
de beschrijving van het jaarlijkse verbruiksprofiel van het af te nemen actief vermogen.