Art. II.2.2.4.
De kennisgeving van de planningsgegevens vermeld in Artikel II.2.2.1, Artikel II.2.2.2 en Artikel II.2.2.3 gebeurt volgens de tabel voorzien in Bijlage II: “Gegevenslijst” van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit. De elektriciteitsdistributienetbeheerders bepalen in onderling overleg de minimale vereisten met betrekking tot de vorm waarin deze gegevens worden overgedragen.