Art. II.2.2.5.
De elektriciteitsdistributienetgebruiker met een hoogspanningsaansluiting informeert zo spoedig mogelijk de elektriciteitsdistributienetbeheerder over elke wijziging of verwachte wijziging van de gegevens die bezorgd werden.