Art. II.2.2.7.

1

Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder van oordeel is dat de kennisgeving van de planningsgegevens onvolledig, onnauwkeurig of onredelijk is, geeft de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder op verzoek van de elektriciteitsdistributienetbeheerder alle verbeteringen of aanvullende gegevens die de elektriciteitsdistributienetbeheerder nuttig acht.

2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan, indien hij dat nodig acht om zijn opdracht tot een goed einde te brengen en na motivering, aanvullende gegevens, die niet in dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit zijn opgenomen, opvragen bij de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder.

3

Na raadpleging van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder bepaalt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de redelijke termijn waarbinnen de gegevens, vermeld in 1 en 2, bezorgd moeten worden door de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder.