Art. III.1.1.1.

§ 1

In de Aansluitingscode (Deel III) worden voorschriften opgelegd met betrekking tot:
de aansluiting;
de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die een niet-verwaarloosbare invloed hebben op het functioneren van het elektriciteitsdistributienet, de aansluiting(en) of de installaties van een andere elektriciteitsdistributienetgebruiker.

§ 2

Behoudens de bepalingen van Artikel III.5.3.13 moeten alle aansluitingen op de elektriciteitsdistributienetten voldoen aan de bepalingen van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.