Art. III.3.3.3.

1

Elke aanvraag voor een aansluiting die beantwoordt aan de bepalingen van 0 wordt ingediend bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder volgens de procedure die hij heeft opgesteld en bekendgemaakt.

2

Een aanvraag kan schriftelijk per brief, per e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder ingediend worden.