Art. III.3.3.27.
Bij een detailstudie met offerte, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder in de periode die eindigt 6 maanden vr de geplande startdatum van de werken op het terrein een voorschot van maximaal 30% van het volledige bedrag van de reel te betalen aansluitingskosten factureren aan de aanvrager.