Art. III.3.3.29.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder respecteert de termijn, vermeld in Artikel III.3.3.28 voor de realisatie van de aansluiting zoals die is afgesproken met de aanvrager. Alleen als de aanvrager in gebreke blijft bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken of in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van die termijn afwijken.