Art. III.3.4.1.
Tegen de beslissing van de elektriciteitsdistributienetbeheerder inzake de aansluitingsaanvraag kan in beroep gegaan worden bij de VREG. De VREG neemt binnen twee maanden na ontvangst van het beroep een beslissing. Die periode kan met twee maanden worden verlengd indien de VREG aanvullende informatie nodig heeft. Deze periode kan met instemming van de beroepsindiener verder verlengd worden.