Art. IV.1.1.1.
In de Toegangscode (Deel IV) worden voorschriften opgelegd met betrekking tot:
het toegangsregister;
de verschillende berichten gebruikt in het berichtenverkeer;
de toegangsprocedure;
de toegang tot het net, de onderbrekingen van de toegang en de compensatie van de netverliezen.