Art. IV.3.4.3.
De toegangshouder of de evenwichtsverantwoordelijke waarschuwt de elektriciteitsdistributienetbeheerder onmiddellijk als een of meer van de hierboven beschreven verklaringen en garanties vervallen.