Art. IV.4.4.1.
In geval van congestie brengt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de elektriciteitsdistributienetgebruiker, alsook de toegangshouder, vooraf op de hoogte van de start en de vermoedelijke duur van de congestiebeperking. Hij spant er zich voor in om deze aankondiging op de voorafgaande kalenderdag te doen.